Tioguanina, Tioguaninum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tioguaninie

Rok wprowadzenia na rynek
lata 50. XX w.
Substancje aktywne
tioguanina
Działanie tioguaniny
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie tioguaniny
tabletki
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny tioguaniny

Tioguanina została wprowadzona do lecznictwa w latach 50. XX wieku.

Wzór sumaryczny tioguaniny

C5H5N5S

Spis treści

Wskazania do stosowania tioguaniny

Jest stosowana głównie w terapii ostrych białaczek, zwłaszcza ostrej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej, a także przewlekłej białaczki granulocytowej.

Dawkowanie tioguaniny

O wielkości dawki i czasie podawania decyduje lekarz w zależności od stanu pacjenta oraz rodzaju i dawek innych produktów cytotoksycznych stosowanych wraz z tioguaniną w terapii skojarzonej. Nie powinna być stosowana długotrwale (np. w leczeniu podtrzymującym) z powodu znaczącej hepatotoksyczności.

Przeciwskazania do stosowania tioguaniny

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na tioguaninę.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tioguaniny

Tioguanina może być stosowana wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarza z doświadczeniem w stosowaniu leków cytotoksycznych. Podawanie szczepionek z żywym materiałem w czasie trwania terapii tioguanina może prowadzić do rozwoju infekcji. Z powodu hepatotoksyczności produkt nie powinien być stosowany tylko w krótkotrwałych cyklach a pacjenci muszą być regularnie monitorowani pod kątem funkcji wątroby. Silne oddziaływanie na czynności szpiku kostnego powoduje konieczność częstego badania morfologii krwi. Osoby z niedoborem aktywności enzymu metylotransferazy tiopuryny (TPMT), który metabolizuje tioguaninę w wątrobie, mogą być szczególnie wrażliwe na mielosupresyjne działanie produktu.

Tioguanina jest produktem cytotoksycznym. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku dzielenia tabletek, by uniknąć skażenia rąk i wdychania produktu. Nieużyte tabletki muszą zostać zniszczone zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.

Przeciwwskazania tioguaniny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Pacjenci leczeni substancjami immunosupresyjnymi nie powinni być szczepieni szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje, gdyż mogą być narażeni na rozwinięcie infekcji. Badania wykazały, iż stosowanie aminosalicylanów upośledza działanie metylotransferazy tiopuryny, dlatego należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania obu leków.

Interakcje tioguaniny z innymi substancjami czynnymi

Aminosalicylany hamują działanie metylotransferazy tiopuryny, a to może nasilić toksyczne działanie tioguaniny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego

Interakcje tioguaniny z pożywieniem

Przyjmowanie wraz z posiłkiem obniża wchłanianie.

Wpływ tioguaniny na prowadzenie pojazdów

Brakuje danych o wpływie tioguaniny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Wpływ tioguaniny na ciążę

Tak jak inne leki cytotoksyczne tioguanina może wywierać wpływ teratogenny na płód. Nie powinna być stosowana u kobiet ciężarnych, jeśli nie jest to konieczne.

Wpływ tioguaniny na laktację

Nie ma danych o tym, czy tioguanina lub jej metabolity przenikają do mleka matki. Ze względów bezpieczeństwa należy powstrzymać się od karmienia piersią w okresie terapii.

Wpływ tioguaniny na płodność

Notowano przypadki spłodzenia przez mężczyzn poddawanych terapii skojarzonej, w tym tioguaniną, potomstwa z wadami wrodzonymi. W trakcie terapii pacjent powinien stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Skutki uboczne

żółtaczka
zwiększenie aktywności aminotransferaz
zahamowanie czynności szpiku kostnego
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
toksyczne uszkodzenie wątroby
zapalenie jamy ustnej
nietolerancja ze strony przewodu pokarmowego
zamknięcie żył wątrobowych
martwica jelit
perforacja jelit
martwica centralna zrazików wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania tioguaniny

Przedawkowanie tioguaniny prowadzi przede wszystkim do zahamowania czynności szpiku kostnego. Wystąpić może ono zwłaszcza przy dłużej trwającym stosowaniu wysokich dawek.

Mechanizm działania tioguaniny

Tioguanina jest antymetabolitem dla zasad purynowych. W komórkach krwi jest przekształcana przez enzym fosforybozylotransferazę hipoksantynowo-guaninową (HGPRT) do fosforanu tioguanozyny (TGMP), którego nagromadzenie w komórce hamuje syntezę de novo i odzysk nukleozydów purynowych ze zdegradowanego DNA. TGMP po dalszych przekształceniach jest wbudowywany w nici DNA, zaburzając ich syntezę i działając cytotoksycznie.

Tioguanina oddziałuje z HGPRT tak jak merkaptopuryna, inny produkt przeciwnowotworowy. Oporność białaczki na jeden z nich zazwyczaj wyklucza też skuteczność drugiego.

Wchłanianie tioguaniny

Tioguanina wchłania się z przewodu pokarmowego w 35-50%. Przyjmowanie wraz z posiłkiem ogranicza wchłanianie produktu. Maksymalne stężenie we krwi po podaniu doustnym występuje około 8 godzinach.

Dystrybucja tioguaniny

Wchłonięta z przewodu pokarmowego tioguanina z krwią trafia do wątroby, gdzie ulega metabolizmowi a potem eliminacji. Część ulega wchłonięciu przez zmienione nowotworowo komórki krwi, w których działa cytotoksycznie. Tioguanina nie przenika przez barierę krew-mózg.

Metabolizm tioguaniny

Metabolizm wątrobowy przebiega dwutorowo: metylacja do 2-amino-6-metylotiopuryny lub deaminacja do 2-hydroksy-6-merkaptopuryny z utlenianiem do kwasu 6-tiomoczowego.

Wydalanie tioguaniny

Wydalana jest z moczem w postaci metabolitów, głównie jako 2-amino-6-metylotiopuryna. Eliminacja przebiega dwuetapowo. Najpierw wydalone zostają metabolity powstałe w wątrobie. Metabolity wytworzone w komórkach krwi mają dłuższy okres półtrwania. W ciągu doby wydaleniu ulega 40-75% przyjętej dawki.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij