Tamsulozyna, Tamsulosini - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o tamsulozynie

Rok wprowadzenia na rynek
1997r.
Substancje aktywne
chlorowodorek tamsulozyny, tamsulosyna, tamsulozyna
Działanie tamsulozyny
łagodzi objawy przerostu prostaty (gruczołu krokowego), rozkurcza mięśnie gładkie gruczołu krokowego i cewki moczowej
Postacie tamsulozyny
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Układy narządowe
układ płciowy męski
Specjalności medyczne
Urologia
Rys historyczny tamsulozyny

Tamsulozyna została po raz pierwszy zsyntezowana w laboratorium Yamanouchi Pharmaceutical Co. w  Japonii.

Wzór sumaryczny tamsulozyny

C20H28N2O5S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające tamsulozynę

Wskazania do stosowania tamsulozyny

Tamsulozyna stosowana jest wleczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Dawkowanie tamsulozyny

Doustnie - jedna kapsułka/tabletka na dobę, po śniadaniu. Kapsułek/tabletek nie należy rozgryzać, ani dzielić. 

Przeciwskazania do stosowania tamsulozyny

Nadwrażliwość na substancję czynną, hipotonia ortostatyczna, ciężka niewydolność wątroby oraz obrzęk naczynioruchowy. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania tamsulozyny

W przypadku hipotonii ortostatyczej i złego samopoczucia, pacjent powinien położyć się i poczekać do ustąpienia tych objawów. Tamsulozyna może powodować komplikacje podczas i po oparacji zaćmy lub jaskry, dlatego lekarz okulista decyduje o kwalifikacji pacjenta na zabieg. Należy zachować ostrożność w skojarzeniu z silnymi i umiarkowanymi inhibitorami CYP3A4 (np. ketokonazol) oraz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, gdyż nie jest znane działanie tamsulozyny w tej grupie pacjentów. 

Interakcje tamsulozyny z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko hipotensji, zwiększnie działania wazodilatacyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego, ryzyko krwawień i krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Wzrost stężenia tamsulozyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Nasilenie depresyjnego działania na ośrodkowy układ nerwowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Moksonidyna (Moxonidine) agoniści receptora imidazolowego
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Wzrost stężenia tamsulozyny we krwi i nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mirabegron (Mirabegron) agoniści receptorów beta-3 adrenergicznych
Zwiększenie szybkości eliminacji tamsulozyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Osłabienie działania tamsulozyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nadmierne zwolnienie rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Talidomid (Thalidomide) inne leki immunosupresyjne
Nasilenie działania tamsulozyny i zwiększenie skutków ubocznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1

Interakcje tamsulozyny z pożywieniem

Nie należy łączyć tamsulozyny z sokiem grejpfrutowym. Hamuje on cytochrom CYP3A4, przez co nasila działanie tamsulozyny, co może zwiększyć ryzyko upadków.

Interakcje tamsulozyny z alkoholem

Nie należy łączyć tamsulozyny z alkoholem, ze wzglądu na możliwość wystąpienia problemów z ciśnieniem krwi.

Wpływ tamsulozyny na prowadzenie pojazdów

Badania tego typu nie zostały przeprowadzone, jednak ze względu na możliwe zawroty głowy należy zachować ostrożność.

Wpływ tamsulozyny na ciążę

Tamsulozyna jest przeznaczona do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Wpływ tamsulozyny na laktację

Nie dotyczy, produkt dla mężczyzn. 

Wpływ tamsulozyny na płodność

Odnotowano przypadki zaburzeń ejakulacji.

Skutki uboczne

zaburzenia wytrysku
zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
astenia
biegunka
ból głowy
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
kołatanie serca
niedociśnienie tętnicze
nudności
pokrzywka
świąd
tachykardia
wymioty
wysypka
zaparcia
zapalenie błony śluzowej nosa
obrzęk naczynioruchowy
omdlenia
priapizm
zespół Stevensa-Johnsona
niewyraźne widzenie
rumień wielopostaciowy
suchość błony śluzowej jamy ustnej
zaburzenia widzenia
złuszczające zapalenie skóry
krwawienie z nosa

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania tamsulozyny

Przedawkowanie tamsulozyny skutkuje znacznym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Mechanizm działania tamsulozyny

 W sposób wybiórczy i kompetycyjny wiąże się z  receptorami α1a i α1b, co powoduje rozkurcz mięśni gładkich szyi pęcherza moczowego, co prowadzi do zmniejszenia oporu odpływu moczu.

Wchłanianie tamsulozyny

Tamsulozyna wchłania się z przewodu pokarmowego i jest niemal całkowicie biodostępna. Maksymalne stężenie tamsulozyny w osoczu występuje po około 6 godzinach od przyjęcia dawki. Bezpośrednio po posiłku wchłanianie ulega zmniejszeniu. 

Dystrybucja tamsulozyny

Tamsulozyna w ponad 99% wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm tamsulozyny

Tamsulozyna metabolizuje się w wątrobie, w osoczu jest w postaci niezmienionej. Metabolity tamsulozyny nie wykazują większej aktywności. Tamsulozyna ulega efektowi pierwszego przejścia i jest wolno metabolizowana. 

Wydalanie tamsulozyny

Tamsulozyna wydalana jest głównie z moczem, w 9% w postaci niezmienionej. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij