Siarczan magnezu (Sól gorzka), Magnesium sulfatis - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o siarczanie magnezu

Rok wprowadzenia na rynek
1981
Substancje aktywne
siarczan magnezu
Działanie siarczanu magnezu
przeczyszczające, uzupełnia niedobór magnezu
Postacie siarczanu magnezu
koncentrat do sprządzania roztworu doustnego, proszek do sporządzania roztworu, roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia, Ginekologia i położnictwo, Kardiologia, Medycyna rodzinna
Rys historyczny siarczanu magnezu

Siarczan magnezu został wprowadzony na rynek w 1981 roku.

Wzór sumaryczny siarczanu magnezu

MgSO4

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające siarczan magnezu

Wskazania do stosowania siarczanu magnezu

Siarczan magnezu stosowany pozajelitowo zmniejsza pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego oraz hamuje przewodnictwo nerwowomięśniowe. Substancja stosowana doustnie posiada działanie przeczyszczające.

Podanie doustne

Siarczan magnezu stosowany jest jako lek przeczyszczający w zaparciach oraz przed zabiegami lub badaniami wymagającymi oczyszczenia jelita grubego.

Podanie pozajelitowe

Substancja stosowana jest w stanach ostrego niedoboru magnezu spowodowanego zespołem upośledzonego wchłaniania, alkoholizmem, marskością wątroby, ostrym zapaleniem trzustki lub długotrwałym stosowaniem płynów infuzyjnych niezawierających magnezu. Ponadto lek stosuje się w celu zapobiegania niedoborom magnezu u osób odżywianych parenteralnie oraz w stanach drgawkowych wywołanych niedoborem magnezu spowodowanych padaczką, kłębuszkowym zapaleniem nerek lub niedoczynnością tarczycy. Siarczan magnezu wskazany jest również u pacjentów z napadowym częstoskurczem przedsionkowym bez cech uszkodzenia mięśnia sercowego, u których zastosowanie innego leczenia okazało się nieskuteczne, wielokształtnym częstoskurczu komorowym torsade de pointes. Lek stosuje się u pacjentów z łagodnymi i średnio ciężkimi napadami dychawicy oskrzelowej oraz w ciąży powikłanej nadciśnieniem, z występującą rzucawką lub zagrożeniem rzucawką.

Dawkowanie siarczanu magnezu

Siarczan magnezu stosowany jest doustnie i pozajelitowo.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała i chorób towarzyszących (zaburzenia czynności nerek).

  • Podanie doustne

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 6,5–15g.

  • Podanie pozajelitowe

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 250mg–0,5g/kg mc. na dobę.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u dzieci: 200mg–0,25g/kg mc. na dobę.

Substancja może być stosowana we wstrzyknięciach domięśniowych lub dożylnych. Roztwór siarczanu magnezu może być rozcieńczony 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu.

Przeciwskazania do stosowania siarczanu magnezu

Siarczan magnezu przeciwwskazany jest w przypadku wstępowania nadwrażliwości na substancję oraz u pacjentów z uszkodzeniem mięśnia sercowego, blokiem serca, nużliwością mięśni (myasthenia gravis) i niewydolnością nerek. Ponadto siarczanu magnezu nie należy podawać doustnie pacjentom z ciężkim odwodnieniem, chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, zapaleniem wyrostka robaczkowego, niedrożnością lub zwężeniem przewodu żołądkowo-jelitowego, zdiagnozowaną lub podejrzewaną perforacją żołądkowo-jelitową, zaburzeniem opróżniania żołądka, podejrzewaną lub zdiagnozowaną niedrożnością jelita, toksycznym zapaleniem jelita grubego lub zespołem toksycznego rozszerzenia okrężnicy, nudnościami, wymiotami i wodobrzuszem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania siarczanu magnezu

Siarczanu magnezu nie należy stosować u osób w śpiączce wątrobowej.

Podczas parenteralnego podawania substancji, należy kontrolować liczbę oddechów, obecność odruchu kolanowego i stężenie magnezu w surowicy krwi. Należy przerwać leczenie gdy stężenie jonów magnezowych wróci do normy lub uzyska się właściwy efekt terapeutyczny.

Należy zachować ostrożność stosując siarczan magnezu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby, serca oraz u osób narażonych na zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Interakcje siarczanu magnezu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie siły działania leków hamujących ośrodkowy układ nerwowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń przewodnictwa w sercu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Zniesienie działania magnezu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Octan wapnia (Calcium acetate) związki wapnia
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Nasilenie działania antagonistów wapnia. Zwiększenie ryzyka wystąpienia niedociśnienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Zmniejszenie wchłaniania tetracyklin, doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny, bisfosfonianów, związków żelaza, wapnia i fluoru. Należy zachować co najmniej 3 godzinną przerwę między przyjęciem wymienionych leków i siarczanu magnezu (doustnie).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alendronian sodu (Sodium alendronate, alendronic acid) bisfosfoniany
Chlorotetracyklina (Chlortetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Glukonian żelaza (Ferrous gluconate) związki żelaza
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Oksytetracyklina (Oxytetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Siarczan żelaza (Ferrous sulfate) środki stosowane w niedokrwistościach
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Stosowanie siarczanu magnezu doustnie zwiększa wchłanianie glinu zawartego w środkach zobojętniających kwas żołądkowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wodorotlenek glinu (Aluminium hydroxide) substancje zobojętniające

Wpływ siarczanu magnezu na prowadzenie pojazdów

Nie zaleca się prowadzenia pojazdów podczas leczenia siarczanem magnezu (podawanym parenteralnie), ponieważ substancja może hamować ośrodkowy układ nerwowy.

Wpływ siarczanu magnezu na ciążę

Nie zaleca się stosowania siarczanu magnezu u kobiet w ciąży. W przypadku bezwzględnej konieczności, lek należy podawać pod kontrolą lekarza i zakończyć podawanie dożylne na 12 godzin przed porodem, z uwagi na ryzyko zatrucia magnezem noworodka.

Wpływ siarczanu magnezu na laktację

Siarczan magnezu przenika do mleka matki. Substancji nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Skutki uboczne

biegunka
nudności
wymioty
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
ból brzucha
hipermagnezemia
niedrożność porażenna jelit

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Stosowanie siarczanu magnezu może powodować senność, osłabienie mięśniowe, dezorientację, zmniejszenie odruchów, śpiączkę, zwiększoną potliwość, niedowład, depresję oddechową, uczucie pragnienia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, niedociśnienie tętnicze, bradykardię, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia czynności nerek, nudności, wymioty i hipotermię.

Objawy przedawkowania siarczanu magnezu

Przedawkowanie siarczanu magnezu może powodować senność, osłabienie mięśniowe, dezorientację, zmniejszenie odruchów, śpiączkę, zwiększoną potliwość, niedowład, depresję oddechową, uczucie pragnienia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, niedociśnienie tętnicze, bradykardię, zaczerwienienie twarzy, zaburzenia czynności nerek, nudności, wymioty i hipotermię.

Mechanizm działania siarczanu magnezu

Siarczan magnezu podany doustnie posiada działanie przeczyszczające. Mechanizm działania oparty jest na ograniczonym i ulegającym wysyceniu transporcie czynnym substancji w przewodzie pokarmowym. Niewchłonięty siarczan magnezu zwiększa ciśnienie osmotyczne w świetle jelita, powoduje zatrzymanie wody i wystąpienie biegunki.

Siarczan magnezu podany pozajelitowo hamuje przewodnictwo nerwowo-mięśniowe i pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego.  Podwyższone stężenie magnezu w komórce hamuje lub moduluje aktywność kanałów wapniowych, zaburzając proces depolaryzacji błony komórkowej. Ponadto jony magnezu modulują funkcję receptora NMDA poprzez zapobieganie pobudzającego działania glutaminianów na te receptory.

Wchłanianie siarczanu magnezu

Wchłanianie siarczanu magnezu jest ograniczone. Stężenie maksymalne substancji osiągane jest po 16 godzinach od podania.

Wydalanie siarczanu magnezu

Wchłonięty siarczan magnezu wydalany jest przez nerki.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij