×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Eylea - Aflibercept - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład aflibercept
Postać roztwór do wstrzykiwań
Kategoria Narządy wzroku i słuchu
Specjalności Okulistyka
Działanie zmniejsza nieprawidłowy wzrost naczyń krwionośnych

Wskazania do stosowania

Lek Eylea jest roztworem wstrzykiwanym do oka stosowanym w celu leczenia choroby oczu zwanej neowaskularnym (wysiękowym) zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (ang. Age-related Macular Degeneration, AMD) u dorosłych, powszechnie nazywanej wysiękową postacią AMD. Aflibercept jako substancja czynna leku Eylea blokuje aktywność grupy czynników znanych jako czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A (ang. Vascular Endothelial Growth Factor A, VEGF-A) oraz łożyskowy czynnik wzrostu (ang. Placental Growth Factor, PlGF), które w nadmiarze wywołują nieprawidłowe powstawanie nowych naczyń krwionośnych w oku. Te nowe naczynia krwionośne mogą powodować wyciek składników krwi do oka i ewentualne uszkodzenie tkanek oka odpowiedzialnych za widzenie.

Dawkowanie

Lek Eylea jest podawany w postaci iniekcji do oka (wstrzyknięcia do ciała szklistego). Lekarz doświadczony w podawaniu wstrzyknięć do oka, wstrzyknie lek Eylea do oka w aseptycznych (czystych i sterylnych) warunkach.

Przed wstrzyknięciem lekarz użyje środka dezynfekującego do płukania oczu w celu odkażenia oka, aby zapobiec infekcji. W celu zmniejszenia lub uniknięcia bólu, który może wystąpić podczas wstrzyknięcia, lekarz poda również miejscowy środek znieczulający.

Poinformuj lekarza

Gdy masz uczulenie na aflibercept lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, czynne zakażenie lub podejrzenie zakażenia gałki ocznej lub jej okolicy (zakażenie śródgałkowe lub okołogałkowe), ciężki stan zapalny oka, jaskrę lub jeśli występowały błyski światła lub męty w przeszłości i nastąpił nagły wzrost liczby mętów.

Gdy stosujesz inne leki. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które planujesz przyjmować.

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub gdy karmisz piersią. Leku Eylea nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla nienarodzonego dziecka. Nie zaleca się stosowania leku Eylea podczas karmienia piersią, gdyż nie wiadomo, czy lek Eylea przechodzi do mleka kobiecego.

Skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: przekrwienie oka spowodowane krwawieniem z małych naczyń krwionośnych w zewnętrznych warstwach oka (krwotok spojówkowy), ból oka.

Często: odwarstwienie od siatkówki substancji przypominającej żel wewnątrz oka (odłączenie ciała szklistego), widzenie ruchomych kropek (męty w ciele szklistym).

Działania niepożądane zgłaszane jako możliwie związane z zabiegiem wstrzyknięcia lub lekiem - często: zmniejszona ostrość wzroku (odklejenie siatkówki, rozdarcie nabłonka barwnikowego siatkówki, odklejenie nabłonka barwnikowego siatkówki), zwyrodnienie siatkówki, niewyraźne widzenie (zaćma jądrowa), zmętnienie soczewki (zaćma podtorebkowa), uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej (otarcie rogówki), obrzęk przedniej warstwy gałki ocznej (obrzęk rogówki), ból w miejscu wstrzyknięcia, uczucie ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, spuchnięcie powieki, krwawienie w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie oka (przekrwienie gałki ocznej, przekrwienie spojówek);
niezbyt często: krwawienie do przezroczystego żelu, który wypełnia przestrzeń pomiędzy siatkówką a soczewką oka (krwotok do ciała szklistego), zmętnienie soczewki (zaćma korowa), zniekształcone/niewyraźne widzenie (rozdarcie siatkówki, zmętnienia soczewki), uraz przedniej warstwy gałki ocznej (nadżerka rogówki, ubytek nabłonka rogówki), podrażnienie w miejscu iniekcji, nietypowe odczucia w oku, podrażnienie powieki, zapalenie niektórych części gałki ocznej (zapalenie ciała szklistego, zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie tęczówki, zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, rozbłyski w przedniej komorze); rzadko: wysięk ropny w przedniej komorze oka.

Działania niepożądane związane z procedurą wstrzyknięcia - niezbyt często: zakażenie lub zapalenie wnętrza gałki ocznej, zmętnienie soczewki z powodu urazu (zaćma urazowa), tymczasowy wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

Po wstrzyknięciu leku Eylea mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki objawy te nie ustąpią.