Encyklopedia zdrowia - terminy,
choroby, objawy, badania

Dzięki encyklopedii zdrowia poszerzysz swoją wiedzę z zakresu terminów stosowanych w medycynie. Zobacz, jakie są objawy i jak leczy się powszechne choroby, poszukaj znaczenia pojęć medycznych. Sprawdź, na czym polegają najpowszechniejsze badania lekarskie. Skorzystaj z wyszukiwarki terminów lub wybierz kategorię z listy poniżej.

   Terminy medyczne

Mięsień piersiowy większy

Mięsień piersiowy większy - jest przyczepiony do mostka, obojczyka i chrząstki żeber. Składa się z trzech części, które mogą działać antagonistycznie w stosunku do siebie.

Jest przyczepiony do mostka, obojczyka i chrząstki żeber. Składają się na niego trzy części: część obojczykowa, część mostkowa i część brzuszna. Części te mogą działać w stosunku do siebie antagonistycznie. Część obojczykowa przywodzi ramię i ustala głowę kości ramiennej w stawie. Natomiast część mostkowa przywodzi ramię. Mięsień piersiowy większy należy do mięśni klatki piersiowej.

Mięsień piersiowy większy (musculus pectoralis major) jest najbardziej powierzchownym mięśniem klatki piersiowej. Jest to najsilniejszy mięsień, który opuszcza i przywodzi ramię. Ma on w przybliżeniu trójkątny kształt. Składa się z trzech części:
- obojczykowej (pars clavicularis) – rozpoczynającej się na obojczyku;
- mostkowo-żebrowej (pars sternocostalis) – rozpoczynającej się na przedniej powierzchni mostka oraz chrząstek żebrowych II-VI;
- brzusznej (pars abdominalis) zaczynającej się na blaszce przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha.
Cały mięsień kończy się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej.

Mięsień piersiowy większy jest najsilniejszym mięśniem, który opuszcza i przywodzi ramię. Pociąga on także łopatkę do przodu, przyciąga ramię przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię oraz obraca je do wewnątrz. Przy ustalonych ramionach obydwa mięśnie piersiowe większe są dodatkowymi mięśniami oddechowymi, wspomagającymi wdech.

"Historia wewnętrzna. Jelita najbardziej fascynujący organ naszego ciała"

Barbara Kozber

2015-03-31