ENCYKLOPEDIA ZIÓŁ

łagodnie uspokajająco - leki i preparaty lecznicze

Terminów: 3

Tilia cordata, Tilia platyphyllos

Solidago virgaurea

Ruta graveolens L.