Badania laboratoryjne

ilość: 72

Ilość alkoholu we krwi określana w promilach.
Jest to enzym wewnątrzkomórkowy, którego najwyższe stężenia występują w mięśniu sercowym, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i erytrocytach.
Antybiogram – leczenie antybiotykami, aby było skuteczne, powinno uwzględniać wrażliwość danej bakterii na antybiotyk. Antybiogram jest wykonywany w celu określenia tej wrażliwości.
Jest to jeden z markerów nowotworowych raka jajnika.
Badanie stwierdzające w organizmie człowieka obecność przeciwciał przeciwko antygenowi powierzchniowemu bakterii - paciorkowca grupy A, czyli streptolizynie O.
Stanowi badanie umożliwiające wykrycie obecności krwi w stolcu, który nie powoduje zmiany w jego wyglądzie.
Jest podstawowym badaniem oceniającym: cechy fizyczne, biochemiczne oraz morfologiczne (obecność i skład osadu) moczu.
Bilirubina bezpośrednia powstaje w wątrobie w wyniku związania bilirubiny niesprzężonej z kwasem glukuronowym.
Bilirubina jest żółtym barwnikiem pochodzącym z rozpadu krwinek czerwonych.
Biopsja - zabieg diagnostyczny polegający na inwazyjnym pobraniu materiału biologicznego z przypuszczalnie zmienionej chorobowo tkanki.
Do infekcji boreliozą dochodzi w wyniku ukąszenia człowieka przez kleszcza, zakażonego patogennymi krętkami Borelia.
Ceruloplazmina to białko produkowane w wątrobie.
Nowotwór złośliwy układu limfatycznego.
Lipoproteiny o wysokiej gęstości (HDL) są jedną z frakcji lipoprotein, czyli kompleksów białkowo-lipidowych, które transportują cholesterol we krwi.
Kinaza kreatynowa (CK) jest enzymem zaangażowanym w cykl przemian energetycznych w komórkach serca, mózgu, mięśni szkieletowych i innych tkanek.