Surfaktant - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje
Znajdź lekarza Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Pediatria
Encyklopedia leków Choroby płuc
Choroby wewnętrzne
Pediatria

Surfaktant – czynnik powierzchniowy zmniejszający napięcie w pęcherzykach płucnych. Składa się z cząsteczek lipoprotein wydzielanych przez pneumocyty II typu. Zużycie i tworzenie surfaktantu odbywa się w trakcie całego życia człowieka. Jego główną funkcją jest zapobieganie nadmiernemu rozciągnięciu pęcherzyków płucnych w trakcje wdechu, a także przeciwdziałanie zapadaniu i sklejaniu się ich ścian w trakcie wydechu.