Klirens nerkowy - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje
Znajdź lekarza Nefrologia
Choroby wewnętrzne
Urologia
Encyklopedia leków Nefrologia
Choroby wewnętrzne
Urologia

Klirens nerkowy – jest to wskaźnik opisujący zdolność nerki do wydalania dowolnej substancji. Na obliczenie klirensu nerkowego pozwala następujący wzór:

C = U x V / P (ml/min), gdzie:

- U oznacza stężenie substancji w moczu,
- V to objętość moczu wydalona w danym czasie,
- P oznacza przesącz kłębuszkowy.