Miologia - objawy, leczenie i badania

Miologia, inaczej myologia (gr. mys- mięsień + logos - nauka) to dział anatomii, zajmujący się budową mięśni, będących jednostką strukturalną czynnego narządu ruchu.