Skurcz mięśnia tężcowy - objawy, leczenie i badania

Skurcz mięśnia tężcowy – występuje jeżeli impulsy docierają do niego w czasie krótszym niż zdąży nastąpić rozkurcz mięśnia. Przy podwyższonej częstotliwości impulsów zachodzi zjawisko ich sumowania. Zanim mięsień rozkurczy się, po raz kolejny jest pobudzany do skurczu. Występuje wówczas ciągły skurcz mięśnia, zwany skurczem tężcowym np. skurcze mięśni żwaczy (szczękościsk), skurcz mięśni twarzy (uśmiech sardoniczny), napadowe skurcze tężcowe mięśni karku.