Skurcz koncentryczny

Skurcz koncentryczny – jest to skurcz, który powoduje przyciąganie się (zbliżanie) do siebie ścięgien (przyczepów kostnych). Mięśnie wykonują pracę skurczową – w jej wyniku dochodzi do kurczenia (skracania ) się mięśni i występuje ruch w stawie.