Układ przewodzący serca - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje
Znajdź lekarza Kardiologia
Kardiochirurgia
Encyklopedia leków Kardiologia
Kardiochirurgia

Układ przewodzący serca (łac. systema conducens cordis) – warunkuje automatyzm pracy serca. Jego zadaniem jest generowanie impulsów stanu czynnego w samym sercu i przewodzenie ich do włókien mięśniowych serca w sposób ściśle uporządkowany w czasie i przestrzeni. Zbudowany jest z komórek mięśniowych różniących się cechami morfologicznymi i czynnościowymi od „roboczych” miocytów mięśnia sercowego. Komórki te charakteryzują się brakiem stałego potencjału spoczynkowego. W jego skład wchodzi węzeł zatokowo-przedsionkowy zwany fizjologicznym rozrusznikiem serca, węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa (pęczek przedsionkowo-komorowy), jego prawa i lewa odnoga rozgałęziające się stopniowo i ostatecznie kończące w mięśniu roboczym komór włóknami Purkinjego.