Oogeneza - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje
Znajdź lekarza Ginekologia i położnictwo
Seksuologia
Encyklopedia leków Ginekologia i położnictwo
Seksuologia

Oogeneza - proces zachodzący w warstwie korowej jajnika prowadzący do powstawania dojrzałych żeńskich komórek płciowych.

Oogeneza zaczyna się już w życiu prenatalnym. Do szóstego miesiąca życia płodowego w procesie podziału mitotycznego z komórek prapłciowych powstają oogonia. Następnie oogonia różnicują się w oocyty I rzędu, które przechodzą pierwszy proces mejotyczny w wyniku którego zostają zatrzymane na etapie profazy do momentu aż organizm kobiety osiągnie dojrzałość płciową. Po zakończeniu pierwszego podziału mejotycznego powstaje oocyt II rzędu, który ulega drugiemu podziałowi mejotycznemu zahamowanemu w stadium metafazy przekształcając się w dojrzałą komórkę jajową.

Co miesiąc powstaje oocyt II rzędu w stadium metafazy, który zostaje uwolniony z powierzchni jajnika do jajowodu wskutek owulacji. W momencie zapłodnienia następuje zakończenie II podziału mejotycznego i tym samym zakończenie oogenezy a rozpoczęcie rozwoju zarodka.