Przewężenie Ranviera - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje
Znajdź lekarza Neurologia
Encyklopedia leków Neurologia

Przewężenie Ranviera – to małe przerwy (ok. 1 μm) na włóknie nerwowym (aksonu), które występują pomiędzy osłonkami mielinowymi. Obecność osłonki wymusza przepływ impulsu od przewężenia do przewężenia, czyli skokowo.