Halucynacje - objawy, leczenie i badania

Typowy obraz kliniczny obejmuje: omamy o różnej modalności- najczęściej słuchowe, rzadko dotykowe, wzrokowe, czasem interpretacje urojeniowe, często zmiany nastroju (obniżenie, podwyższenie, drażliwość, lęk), zachowana przytomność, tendencję do przewlekania się , z okresowym zaostrzeniem objawów. Najczęściej spotykana jest przewlekła halucynoza alkoholowa.