Niedociśnienie tętnicze - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje
Znajdź lekarza Kardiologia
Choroby wewnętrzne
Medycyna rodzinna
Encyklopedia leków Kardiologia
Choroby wewnętrzne
Medycyna rodzinna

Niedociśnienie tętnicze objawia się zespołem dolegliwości wywołanych zbyt niskim ciśnieniem tętniczym krwi do których należy złe samopoczucie
w postaci ciągłego zmęczenia, ociężałości, apatii, senności, nudności, mocniejszych lub słabszych bólów głowy w okolicy przede wszystkim czołowej.
U osób z hipotonią występuje zwiększona w porównaniu z populacja ogólną skłonność do omdleń, zwłaszcza w pozycji stojącej dlatego zespół niedociśnienia tętniczego w tych przypadkach określa się również mianem zespołu niedociśnienia ortostatycznego.

Niedociśnienie tętnicze może być:
- pierwotne (choroba niedociśnieniowa) kiedy nie można ustalić pierwotnej przyczyny niskiego ciśnienia
- wtórne (objawowe) kiedy hipotonia występuje jako jeden z objawów w przebiegu innych chorób, np. w niedoczynności nadnerczy.