Interacje miedzy błonnikiem a lekami. - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje

Błonnik zawarty w niektórych suplementach diety lub w posiłkach bogatobłonnikowych, zmniejsza wchłanianie leków, co skutkuje obniżeniem stężenia leku we krwi. Naraża to pacjenta na groźne dla zdrowia następstwa spowodowane zmniejszoną ilością leku w organizmie. Szczególnie uważać należy przy stosowaniu preparatów naparstnicy czy trójpierścieniowych leków antydepresyjnych.