IgM

Synteza IgM zachodzi w początkowym etapie reakcji immunologicznej skierowanej przeciwko patogenom wnikającym do organizmu. Następnie dochodzi do tzw. przełączenia klas i rozpoczęcia wytwarzania IgG.