Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) - objawy, leczenie i badania

Rdzeniowy zanik mięśni jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, której istotą jest uszkodzenie motoneuronów rdzenia kręgowego. Ze względu na nasilenie objawów wyróżniamy 3 typy choroby.

 • Typ I (choroba Werdniga-Hoffmanna) - to najcięższa postać choroby, która ujawnia się już w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Występuje porażenie wiotkie, głównie kończyn dolnych i tułowia. Dziecko jest apatyczne, słabo ssie, cichutko płacze. Dochodzi do osłabienia mięśni oddechowych, co pociąga za sobą trudności w oddychaniu, częste infekcje oraz deformacje klatki piersiowej. Jest to postać ostra, zazwyczaj śmiertelna.

 • Typ II - dziecko rodzi się pozornie zdrowe, nie ma problemów ze ssaniem i połykaniem, część dzieci może zacząć chodzić.

 • Typ III - występuje częściej u chłopców, pojawia się po 3 roku życia. Zaczyna być widoczne osłabienie głównie mięśni kończyn dolnych, z czasem pojawiają się problemy z chodzeniem i wstawaniem.

  Epidemiologia:
  Szacuje się, że zapadalność na rdzeniowy zanik mięśni wynosi 1-7 przypadków na
  100 000 urodzeń.

  Przyczyny:
  Rdzeniowy zanik mięśni jest chorobą dziedziczoną autosomalnie recesywnie.

  Rozpoznanie:
  Rozpoznanie stawia się w oparciu o badanie molekularne i mutację genów, pomocne jest także wykonanie badania EMG (Elektromiografia) oraz biopsji mięśnia.

  Postępowanie:
  Podstawową rolę odgrywa rehabilitacja oraz leczenie operacyjne korygujące zmiany w kręgosłupie.