Encyklopedia zdrowia - terminy, choroby, objawy, badania

Dzięki encyklopedii zdrowia poszerzysz swoją wiedzę z zakresu terminów stosowanych w medycynie. Zobacz, jakie są objawy i jak leczy się powszechne choroby, poszukaj znaczenia pojęć medycznych. Sprawdź, na czym polegają najpowszechniejsze badania lekarskie. Skorzystaj z wyszukiwarki terminów lub wybierz kategorię z listy poniżej.

   Choroby

Niedomykalność zastawki aortalnej - objawy i leczenie

Niedomykalność zastawki aortalnej to wada serca, w której w wyniku nieprawidłowego działania aparatu zastawkowego, krew cofa się z aorty do lewej komory.

Epidemiologia: ryzyko rozwoju tej wady wzrasta z wiekiem. Stwierdza się ją u 13 % mężczyzn i u 9% kobiet populacji ogólnej.

Przyczyny: niedomykalność zastawki aortalnej dzielimy na pierwotną i wtórną. Postać pierwotna wynika z uszkodzenia płatków zastawki lub z ich wrodzonej nieprawidłowości. Postać wtórna spowodowana jest poszerzeniem pierścieniem zastawki i aorty wstępującej. Podłożem takiego stanu może być infekcyjne zapalenie wsierdzia, zwyrodnienie, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana, miażdżyca.

Objawy: najczęściej zgłaszanym objawem jest uczucie zmęczenia, duszność oraz tachykardia. Charakterystyczne są zmiany w ciśnieniu tętniczym krwi, pod postacią dużej amplitudy (duża różnica pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym), ciśnienie rozkurczowe może być praktycznie nieoznaczalne, a także wyraźną różnicą w pomiarach na kończynach górnych i dolnych.

Charakterystycznym objawem, który jednak nie zawsze występuje, jest drżenie głowy w rytmie tętna. W badaniu przedmiotowym wykonywanym przez lekarza istnieje szereg innych objawów naprowadzających na rozpoznanie związanych z charakterystyczną pracą serca i szmerami, które można wysłuchać za pomocą stetoskopu.

Rozpoznanie: ustala się je na podstawie typowych objawów klinicznych (np. znacznej amplitudy ciśnienia, wysłuchiwanego szmeru) oraz wyników badania echokardiograficznego, ukazującego budowę poszczególnych struktur serca i ich działanie, co ma decydujące znaczenie przy rozpoznaniu. W zależności od danego przypadku diagnostykę uzupełnia się o takie badania jak: EKG, RTG klatki piersiowej, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i próby obciążeniowe.

Leczenie: w przypadku łagodnej i umiarkowanej niedomykalności leczenie często nie jest konieczne. W przypadku występowania silnych objawów lub, gdy upośledzona jest czynność skurczowa lewej komory, należy zastosować leczenie operacyjne. Polega ono na wymianie zastawki na protezę mechaniczną.

Leczenie farmakologiczne stosuje się w celu doraźnego unormowania krążenia przed planowanym zabiegiem lub gdy, z różnych względów, leczenie operacyjne nie jest możliwe. U osób z niedomykalnością zastawki aortalnej konieczne jest zapobieganie rozwojowi infekcyjnego zapalenia wsierdzia, polegające na profilaktycznym stosowaniu antybiotyków, szczególnie przed planowanymi zabiegami (w tym zabiegami dentystycznymi).

Sepsa i wstrząs septyczny - przyczyny, objawy, leczenie