Encyklopedia zdrowia - terminy, choroby, objawy, badania

Dzięki encyklopedii zdrowia poszerzysz swoją wiedzę z zakresu terminów stosowanych w medycynie. Zobacz, jakie są objawy i jak leczy się powszechne choroby, poszukaj znaczenia pojęć medycznych. Sprawdź, na czym polegają najpowszechniejsze badania lekarskie. Skorzystaj z wyszukiwarki terminów lub wybierz kategorię z listy poniżej.

   Choroby

Anomalia Ebsteina - objawy i leczenie

Anomalia Ebsteina jest to wrodzona wada serca, która dotyczy zastawki trójdzielnej.

Epidemiologia:
Jest to najczęstsza postać wady zastawki trójdzielnej, mimo tego jest rzadką wadą wrodzoną. Częstość wady szacuje się na 1:50 000-100 000 populacji ogólnej.

Przyczyny:
Anomalia Ebsteina jest wadą charakteryzującą się różnego stopnia przemieszczeniem zastawki trójdzielnej w głąb prawej komory. Prowadzi to do podziału prawej komory na część zatrializowaną (leżącą w obrębie jamy komory, ale ponad zastawką przedsionkowo-komorową) i właściwą (znajdującą się poniżej tej zastawki). Wadzie tej towarzyszy różnego stopnia niedomykalność zastawki, znacznie rzadziej jej zwężenie.

Objawy:
Jest to wada, która często bywa rozpoznawana w wieku dorosłym. Jej podejrzenie mogą nasuwać:

 • kołatanie serca (uczucie stałego bicia, drgań lub pulsowania w klatce - piersiowej),
 • duszność,
 • ograniczenie tolerancji wysiłku.

  Rozpoznanie:
  Konieczne jest przeprowadzenia dokładnego wywiadu i badania pacjenta, w tym ocena tonów serca. Bardzo pomocne w ustaleniu rozpoznania jest wykonanie echokardiografii serca.

  Leczenie:
  W przypadku występowania objawów klinicznych, w postaci ograniczenia tolerancji wysiłku czy sinicy, należy przeprowadzić zabieg operacyjny w celu korekcji wady.

 • Sepsa i wstrząs septyczny - przyczyny, objawy, leczenie