Czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy (wskaźnik Quicka), współczynnik protrombinowy (INR) - objawy, leczenie i badania

Czas protrombinowy służy do oceny aktywności osoczowych czynników krzepnięcia stanowiących zewnątrzpochodną drogę aktywacji trombiny; czynnik VII, X, II ,V i fibrynogen.

Wskaźnik protrombinowy stanowi odsetek wartości czasu protrombinowego osocza badanego do wartości czasu protrombinowego osocza prawidłowego. Jest to wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego umożliwiający porównywalność wyników.

Narząd: wątroba

Materiał: krew

Norma:
- prawidłowo czas protrombinowy wynosi: 12-16 sekund,
- wskaźnik protrombinowy: 70-130%,
- współczynnik protrombinowy-INR: 0,85-1,5.

Ze wzrostem wartości INR i wydłużeniem czasu protrombinowego oraz obniżeniem wskaźnika Quicka mamy do czynienia w przypadku;
- niedoboru witaminy K,
- stosowania leczenia antagonistami witaminy K,
- masywnego uszkodzenia miąższu wątroby,
- zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego - DIC,
- wrodzonego niedoboru czynników krzepnięcia II, V, VII, X,
- zatrucia pochodnymi kumaryny (trutka na szczury),
- niedoboru fibynogenu lub nieprawidłowej jego polimeryzacji.

Skrócenie czasu protrombinowego, zmniejszenie wartości współczynnika protrombinowego oraz podwyższenie wartości wskaźnika Quicka występuje w nadkrzepliwości.

Zastosowanie kliniczne - oznaczanie czasu, wskaźnika czy współczynnika protrombinowego:

1. Jest podstawowym badaniem stosowanym podczas monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami (antagonistami witaminy K). Prawidłowe wartości INR w trakcie farmakoterapii wynoszą 2,0-3,5.
2. Znajduje również zastosowanie w diagnostyce chorób wątroby, która odpowiada za syntezę czynników krzepnięcia kompleksu protrombiny.
3. Służy diagnostyce wrodzonych oraz nabytych skaz krwotocznych.