Mały obieg krwi, mały krwioobieg - objawy, leczenie i badania

Mały obieg krwi (płucny) – odpowiada za pozbycie się wyprodukowanego w tkankach i zgromadzonego we krwi CO2 (dwutlenku węgla) oraz jej ponowne natlenowanie. Krew powracająca do serca żyłami głównymi dużego krwioobiegu trafia do prawego przedsionka, prawej komory skąd jest pompowana do pnia płucnego.

Pień płucny dzieli się następnie na tętnice płucne transportujące krew do naczyń włosowatych pęcherzyków płucnych, gdzie zachodzi wymiana gazowa. Naczynia włosowate zbierają się w coraz większe żyły, aby ostatecznie jako żyły płucne lewa i prawa dotrzeć do lewego przedsionka i dalej na obwód.