×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Pokrzywka - objawy, leczenie i badania

Pokrzywka – zespół chorobowy wywołany przez różne czynniki, w którym podstawowym wykwitem jest bąbel.

Epidemiologia: pokrzywka jest jedną z najczęstszych chorób skóry występującą u około 25% ludzi.

Etiopatogeneza: bąbel powstaje w wyniku miejscowego poszerzenia oraz zwiększenia przepuszczalności naczyń włosowatych skóry w odpowiedzi na różnorodne przyczyny. Do najczęstszych czynników wyzwalających zalicza się: leki, dodatki pokarmowe, zmiany temperatury, wysiłek, lateks, kosmetyki, tkaniny, światło słoneczne oraz drobne urazy skóry. Pomimo to, jedynie w 1/3 przypadków pokrzywki udaje się ustalić przyczynę choroby.

Objawy: charakterystyczną zmianą skórą w pokrzywce jest bąbel, zwykle o wielkości do kilkunastu mm, zlokalizowany na rumieniowym podłożu. Ustępuje bez pozostawienia zmian w ciągu kilkunastu godzin. Bąblom może towarzyszyć świąd lub ból.

Leczenie: terapia pokrzywki opiera się na rozpoznaniu oraz wyeliminowaniu czynnika wywołującego pojawienie się bąbli. Stosuje się także doustne leki przeciwhistaminowe.