×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Niewydolność nerek - objawy, leczenie i badania

Niewydolność nerek – zespół chorobowy charakteryzujący pogorszeniem czynności nerek. Wyróżnia się przewlekłą oraz ostrą niewydolność nerek.

Ostra niewydolność nerek (ONN) to nagłe, potencjalnie odwracalne zaburzenie ich funkcji. Z uwagi na patomechanizm wyróżnia się typy ONN:

  • przednerkowa – upośledzenie ukrwienia nerki na przykład w przebiegu wstrząsu lub dużego krwotoku,
  • nerkowa – uszkodzenie wywołane przez choroby dotyczące nerek
  • zanerkowa – zablokowanie odpływu moczu

    Terapia ostrej niewydolności nerek polega przede wszystkim na usunięciu przyczyny choroby. Jeżeli leczenie zostało odpowiednio szybko wprowadzone to dochodzi do całkowitego powrotu prawidłowej czynności nerek.

    Przewlekła niewydolność nerek (PNN) to zespół chorobowy charakteryzujący się nieodwracalnym, powolnym oraz postępującym upośledzeniem czynności nerek. Do najczęstszych przyczyn PNN należy nefropatia cukrzycowa, choroby kłębuszków nerkowych, choroby miąższu nerki, choroby naczyń oraz torbiele nerek. Leczenie przewlekłej niewydolności nerek polega na wprowadzeniu terapii nerkozastępczej: hemodializy, dializy otrzewnowej oraz transplantacji nerki.