×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Czas krwawienia - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - czas krwawienia
Znajdź lekarza Hematologia
Kardiologia
Diagnostyka laboratoryjna
Encyklopedia leków Hematologia
Kardiologia
Diagnostyka laboratoryjna

Badanie diagnostyczne, w którym określa się czas pomiędzy momentem uszkodzenia skóry a momentem ustania wypływu krwi. Świadczy o zdolności małych naczyń skóry i płytek krwi do wytworzenia zakrzepu w miejscu uszkodzenia.

Czas krwawienia określa się wykonując standaryzowane nacięcia skóry na przedramieniu, po czym za pomocą bibuły przykładanej do miejsca skaleczenia, określa się czas wypływu krwi (brak plamki krwi na bibule po jej przytknięciu do zranienia jest czasem krwawienia). Wyraża się go w minutach i sekundach.

Badanie czasu krwawienia jest mało powtarzalne – wyniki zależą od techniki wykonania, ale także od czynników zewnętrznych (np. temperatura otoczenia) jak i wewnętrznych (np. stan nawodnienia organizmu).

Zakres prawidłowych wyników mieści się w granicach 4 do 8 minut.

Wydłużenie czasu krwawienia spotykane jest w następujących schorzeniach:
choroba von Willebranda, małopłytkowość, zespół Bernarda-Souliera, trombastenia Glanzmanna,afibrynogenemia.

Leki wpływające na czynność płytek krwi:
niesterydowe leki przeciwzapalne w tym kwas acetylosalicylowy, pochodne tienopirydyny na przykład tyklopidyna i klopidogrel, inhibitory GPIIb/GPIIIa np. eptifibatyd i tirofiban.