×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Alkohol etylowy we krwi - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - alkohol etylowy we krwi
Znajdź lekarza Toksykologia
Encyklopedia leków Toksykologia

Ilość alkoholu we krwi określana w promilach.

Najbardziej wiarygodne wyniki w zakresie zawartości alkoholu we krwi, daje laboratoryjne badanie krwi. W następnej kolejności są wyniki alkomatu, który jednak określa zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na zawartość alkoholu we krwi wpływają następujące czynniki:

- proporcjonalnie ilość wchłoniętego czystego alkoholu,
- spożywanie pokarmów przed, w trakcie, lub po piciu alkoholu (posiłki opóźniają wchłanianie),
- odwrotnie proporcjonalnie zawartość wody (płynów ustrojowych) w organizmie,
- wagi ciała i płci (współczynnik 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet).
- sprawności procesu metabolizmu.

Nie zależy natomiast od stanu zdrowia, nastroju psychicznego, napięcia wewnętrznego czy stresu.


Wpływ zawartości alkoholu we krwi na zachowanie:
0,3‰ rozproszona uwaga
0,8‰ pobudliwość, upośledzenie koordynacji ruchowo-wzrokowej, obniżony krytycyzm
1,5‰ zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura
2‰ zaburzenia mowy, senność, obniżenie kontroli zachowania i poruszania się
4‰ senność, możliwość zapadnięcia w śpiączkę
5‰ zatrucie, śmierć


Prawo o ruchu drogowym zabrania kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu, lub środka działającego podobnie do alkoholu. (art. 14 Ustawy z dn. 20.06.1997 roku, Dz. U. 1997.98.602)