Farmakognozja - objawy, leczenie i badania

Farmakognozja dział farmacji zajmujący się surowcami roślinnymi, ich budową anatomiczną, składnikami czynnymi, budową chemiczną, mechanizmem działania tych składników na organizm człowieka oraz sposobem ich uzyskiwania, a także produkcją leków z tych surowców oraz praktycznym ich stosowaniem.