×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Koronarografia - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - koronarografia
Znajdź lekarza Kardiochirurgia
Kardiologia
Encyklopedia leków Kardiochirurgia
Kardiologia

Koronarografia jest inwazyjnym badaniem, wykonywanym w celu oceny wnętrza naczyń wieńcowych i nasilenia zmian miażdżycowych (powodujących zwężenie światła tętnic wieńcowych) mogących się w nich toczyć. Po wprowadzeniu systemu cewników, poprzez tętnice udową lub promieniową do aorty i znalezieniu ujść tętnic wieńcowych, podaje się do nich specjalny płyn (kontrast), widoczny w promieniach Roentgena.

Wskazania do zabiegu:

1. Chorzy bez objawów niedokriwenia:

 • grupa dużego ryzyka (na podstawie badań nieinwazyjnych)
 • chorzy po zatrzymaniu krążenia bez ewidentnej przyczyny

  2. Stabilna choroba wieńcowa:
 • grupa dużego ryzyka (na podstawie badań nieinwazyjnych)
 • chorzy w klasie czynnościowej CSS 3 lub 4 mimo farmakoterapii
 • chorzy w klasie czynnościowej CSS 1 lub 2 źle tolerujący farmakoterapię
 • chorzy po zatrzymaniu krążenia w epizodzie częstoskurczu komorowego (>30s)

  3. Niestabilna choroba wieńcowa:
 • chorzy, u których farmakoterapia nie spowodowała stabilizacji
 • chorzy z grup dużego lub średniego ryzyka zawału lub zgodu, niezależnie od początkowej stabilizacji na lekach
 • chorzy z podejrzeniem zespołu Peinzmetala

  4. Zawał serca:
 • chorzy będący kandydatami do pierwotnej angioplastyki
 • nawracające bóle wieńcowe po zawale
 • cechy niedokrwienia po małym wysiłku w okresie pozawałowym

  5. Inne sytuacje kliniczne:
 • nawrót dławicy piersiowej po angioplastyce lub pomostowaniu tętnic wieńcowych
 • przed operacjami zastawkowymi u chorych z dławicą, licznymi czynnikami ryzyka miażdżycy i (lub) w wieku >40 rż.
 • niewydolność serca z bólami w klatce piersiowej lub bólami o niejasnej przyczyniePrzygotowanie do zabiegu:

 • przed każdym planowym badaniem inwazyjnym należy zaszczepić się przeciwko WZW B,
 • należy przyjmować dotychczas stosowane leki,
 • w dniu zabiegu nie należy przyjmować: insuliny, leków doustnych przeciwcukrzycowych.
 • lekarz prowadzący powinien zamienić (jeśli jest przyjmowany) Acenokumarol na heparynę drobnocząsteczkową podawaną podskórnie.
 • należy usunąć lakier z paznokci, protezy zębowe i biżuterię
 • rano, w dniu zabiegu, nie należy przyjmować posiłku, należy pić tylko płyny (woda czysta, niegazowana) oraz przyjąć poranne leki.

  Przebieg zabiegu:

 • po umieszczeniu na stole hemodynamicznym do ciała pacjenta przyklejane są elektrody EKG.
 • dezynfekuje się okolicę z której lekarz będzie korzystał wprowadzając koszulkę naczyniową (obecnie standardowo stosowane jest głównie dojście naczyniowe tzw. promieniowe i sporadycznie udowe. Dojście udowe znajduje się w pachwinie prawej lub w lewej (tętnica udowa) dojście promieniowe w okolicy nadgarstka. O wyborze dojścia naczyniowego decyduje lekarz).
 • po umyciu okolicy wkłucia pacjent jest obkładany sterylnymi okryciami a następnie znieczulany miejscowo
 • skalpelem nacinana jest skóra a następnie igłą angiograficzną nakłuwana jest tętnica. W trakcie tego momentu pacjent nie może się poruszyć.
  przez igłę angiograficzną wprowadzany jest prowadnik diagnostyczny, który wędruje przez tętnice biodrową lub promieniową do aorty.
 • usuwana jest igła angiograficzna, a po pozostawionym prowadniku wprowadzana jest tzw. koszulka naczyniowa-rodzaj rurki plastikowej.
 • dzięki obecności koszuli naczyniowej, tkwiącej przez cały czas w tętnicy i dzięki prowadnikowi diagnostycznemu, do aorty wprowadzane są cewniki diagnostyczne.
 • lekarz manewrując nimi umieszcza odpowiednik cewnik najpierw w lewej tętnicy wieńcowej a następnie w prawej tętnicy wieńcowej.
  po umieszczeniu cewnika w odpowiedniej tętnicy, podawany jest strzykawką kontrast, i gdy wypełnia on tętnicę wieńcową lekarz nagrywa cały proces.
  po wykonanym badaniu lekarz hemodynamista ocenia wynik badania.
 • jeśli lekarz uzna, że zabieg został zakończony, usuwa z tętnicy koszulkę naczyniową, zakładając opatrunek uciskowy na okolicę pachwinową lub na nadgarstek.
 • w pozycji „na wznak” pacjent przesuwa się na łóżko transportowe i odwożony jest na swoją salę.Powikłania:

  Koronarografia jako badanie inwazyjne niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Kwalifikując chorego do zabiegu należy rozważyć stosunek korzyści wynikających z badania do ryzyka związanego z jego wykonaniem.

  Powikłania krążeniowe:
 • zawał serca,
 • incydenty zatorowe,
 • groźne zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa,
 • ostra niewydolność krążenia.

  Powikłania miejscowe:
 • miejscowe uszkodzenie tętnicy,
 • krwiak i miejscowe krwawienie,
 • zakrzep lub zator, niedokrwienie kończyny,
 • infekcja.

  Ponadto do powikłań koronarografii zaliczamy:
 • nadmiernie nasilony odruch naczyniowo-błędny, objawiający się hypotonią i bradykardią,
 • reakcje alergiczne na kontrast (reakcje skórne, spazm oskrzelowy, wstrząs anafilaktyczny).