×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zespół TORCH - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - zespół torch
Znajdź lekarza Choroby zakaźne i pasożytnicze
Ginekologia i położnictwo
Encyklopedia leków Choroby zakaźne i pasożytnicze
Ginekologia i położnictwo

Zespół TORCH – zespół wad wrodzonych spowodowany wewnątrzmacicznymi infekcjami płodu.

Przyczyny:
Nazwa zespołu jest akronimem angielskich nazw czynników zakaźnych, które go wywołują: T – toksoplazmoza, O – others (inne HBV, krętek blady, HIV), R – różyczka, C – cytomegalowirus, H – wirus opryszczki.

Objawy:
Noworodki z zespołem TORCH mają niską masę urodzeniową z powodu wcześniactwa lub zahamowania wzrostu w trakcie życia płodowego. Występują także wady wrodzone: ośrodkowego układu nerwowego, serca, narządu wzroku oraz narządu słuchu. Ponadto obserwuje się powiększenie wątroby i śledziony, niedorozwój kończyn oraz wzmożone napięcie mięśniowe. Obecne są także zaburzenia hematologiczne: małopłytkowość, neutropenia oraz niedokrwistość. W efekcie na skórze dziecka widoczne są wybroczyny.Rozpoznanie:
Diagnoza choroby opiera się na stwierdzeniu symptomów choroby oraz rozpoznaniu zakażenia czynnikami zakaźnymi z grupy TORCH w czasie ciąży.

Postępowanie:
Niektóre z infekcji TORCH m.in. toksoplazmoza oraz kiła mogą być skutecznie leczone antybiotykami, o ile właściwa antybiotykoterapia została włączona odpowiednio wcześnie. Nie jest możliwa efektywna kuracja zakażeń wirusowych jednak niektórym, zwłaszcza różyczce, można zapobiegać stosując szczepienia ochronne.