×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Mózgowe porażenie dziecięce - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - mózgowe porażenie dziecięce
Znajdź lekarza Genetyka kliniczna
Rehabilitacja medyczna
Ginekologia i położnictwo
Encyklopedia leków Genetyka kliniczna
Rehabilitacja medyczna
Ginekologia i położnictwo

Mózgowe porażenie dziecięce jest zaburzeniem ruchu i postawy związanym z uszkodzeniem lub zaburzeniem rozwojowym niedojrzałego mózgu. Wyróżniamy wiele typów mózgowego porażenia dziecięcego; porażenie połowicze jednostronne i obustronne, obustronne porażenie kurczowe, mieszane, pozapiramidowe, móżdżkowe.

Epidemiologia:
Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego wynosi 2-2,5 przypadków na 1000 żywych urodzeń.

Przyczyny:
W rozwoju mózgowego porażenia dziecięcego odgrywają rolę zarówno czynniki genetyczne (zaburzenia chromosomalne, choroby monogenowe) jak i środowiskowe (patologie ciąży: niedotlenienie, zakażenia, krwotoki, poród przedwczesny)

Objawy:
Charakter objawów klinicznych jest uzależniony od postaci mózgowego porażenia dziecięcego.

Porażenie połowicze we wczesnym okresie życia dziecka objawia się asymetrią ruchów spontanicznych i asymetrią ułożenia ciała. Po 4 roku życia pojawia się wzmożone napięcie mięśniowe w porażonych kończynach, zgięciowo-przywiedzeniowe ustawienie kończyny górnej ze zgiętym nadgarstkiem. Często występuje padaczka a także ruchy mimowolne w kończynie górnej. Rozwój umysłowy zazwyczaj jest prawidłowy.

Obustronne porażenie połowicze charakteryzuje się odgięciowym ułożeniem dziecka, ograniczeniem spontanicznych ruchów oraz występowaniem automatyzmów ruchowych (odruchy toniczne szyi, odruchy chwytne w kończynach górnych) we wczesnym okresie rozwoju.

W dalszych etapach rozwoju zauważalny staje się niedowład kończyn z przewagą kończyn górnych przejawiający się wzmożonym napięciem mięśni, z jednoczesnym obniżeniem napięcia mięśni głowy i tułowia. Rozwój psychoruchowy jest znacznie opóźniony. W większości przypadków dzieci dotknięte tą postacią mózgowego porażenia dziecięcego nie osiągają zdolności samodzielnego chodzenia. Pojawiają się trudności z mówieniem i odżywianiem. Bardzo często występuje padaczka.Obustronne porażenie kurczowe charakteryzuje się natomiast głównie porażeniem kończyn dolnych. We wczesnym dzieciństwie pojawia się ograniczenie spontanicznej aktywności ruchowej kończyn dolnych. Ponadto często pojawiają się zaburzenia w narządzie wzroku pod postacią: zeza, krótkowzroczności czy retinopatii (uszkodzenie siatkówki oka). Rozwój umysłowy jest zazwyczaj prawidłowy.

Postać pozapiramidowa mózgowego porażenia dziecięcego przejawia się głównie występowaniem u dziecka ruchów mimowolnych. Dodatkowo mogą pojawić się zaburzenia słuchu. We wczesnym okresie rozwoju dominują; nadmierna wrażliwość na bodźce pochodzące z otoczenia, opóźniony rozwój ruchowy oraz zmienne napięcie mięśniowe.

Postać móżdżkowa charakteryzuje się obniżeniem napięcia mięśniowego, zaburzeniem kontroli postawy ciała i koordynacji ruchów.

W postaci mieszanej pojawiają się objawy charakterystyczne dla wyżej wymienionych rodzajów mózgowego porażenia dziecięcego w różnym nasileniu.

Rozpoznanie:
W diagnostyce mózgowego prażenia dziecięcego zasadniczą rolę odgrywają badania obrazowe mózgu (usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz badanie wzroku i słuchu.

Postępowanie:
Podstawowe znaczenie odgrywa rehabilitacja ruchowa. Przykurcze i deformacje często wymagają stosowania toksyny botulinowej lub leczenia operacyjnego.