×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Drgawki gorączkowe - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - drgawki gorączkowe
Znajdź lekarza Choroby zakaźne i pasożytnicze
Medycyna rodzinna
Pediatria
Encyklopedia leków Choroby zakaźne i pasożytnicze
Medycyna rodzinna
Pediatria

Drgawki gorączkowe to napady drgawek z towarzyszącą gorączką występujące u dzieci między 6 miesiącem życia a 5 rokiem życia, u których wykluczono ostrą chorobę ośrodkowego układu nerwowego.

Epidemiologia:
Występują one u 2-4 % dzieci poniżej 5 roku życia, trochę częściej u chłopców.

Przyczyny:
Pojawienie się napadu drgawek u gorączkującego dziecka wiąże się najprawdopodobniej z genetycznie uwarunkowaną wrażliwością na wzrost temperatury ciała.

Objawy:
U większości dzieci drgawki gorączkowe mają charakter uogólnionych napadów toniczno-klonicznych trwających od kilku sekund do kilku minut. Napad może rozpocząć się utratą przytomności, krzykiem, wzrostem napięcia mięśniowego po których pojawiają się drgawki, bezdech, sinica, ślinotok oraz niekiedy oddawanie moczu. Drgawki gorączkowe proste występują co najwyżej 2-3 razy w życiu, mają charakter uogólniony i nie powtarzają się podczas tej samej choroby gorączkowej.

Natomiast drgawki gorączkowe złożone pojawiają się przy temperaturze niższej niż 38C ,trwają powyżej 15 minut oraz mają charakter ogniskowy i mogą powtórzyć się w ciągu 24 godzin-wystąpienie któregoś z tych elementów powoduje znaczne zwiększenie ryzyka wystąpienia padaczki. Drgawki zazwyczaj pojawiają się podczas snu.Rozpoznanie:
Rozpoznanie stawia się w oparciu o wywiad w którym napad drgawkowy poprzedzony jest pojawieniem się gorączki, z wykluczeniem zakażenia ośrodkowego układu nerwowego (badanie płynu mózgowo-rdzeniowego) oraz zaburzeń elektrolitowych.

Postępowanie:
W celu przerwania napadu drgawek podaje się diazepam doodbytniczo.
U dzieci u których stwierdzono drgawki gorączkowe należy często kontrolować temperaturę ciała, podawać leki przeciwgorączkowe gdy temperatura przekracza 38C oraz chronić przed zakażeniami.