×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Nowotwory mózgu - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - nowotwory mózgu
Znajdź lekarza Neurochirurgia
Chirurgia onkologiczna
Onkologia kliniczna
Encyklopedia leków Neurochirurgia
Chirurgia onkologiczna
Onkologia kliniczna

Pierwotne nowotwory mózgu stanowią ponad 85% nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz 9% spośród wszystkich nowotworów.
Ze względu na typy komórek, z których się wywodzą, można podzielić je na:

 • najczęstsze u dorosłych - gwiaździaki ( Astrocytoma - ok. 50% nowotworów mózgu), oponiaki ( Meningioma -ok. 20%)
 • rzadsze tj. skąpodrzewiaki (Oligodendroglioma), wyściółczaki (Ependymoma)
 • chakterystyczne dla wieku dziecięcego: rdzeniaki (Medulloblastoma), nerwiaki zarodkowe (Neuroblastoma), guzy wywodzące się z komórek neuroektodermalnych-PNET (Primitive neuroectodermal tumor).

  Epidemiologia:
  Zapadalność na poszczególne rodzaje nowotworów ośrodkowego układu nerwowego jest zróżnicowana i w dużej mierze zależy od grupy wiekowej. U dzieci pierwotne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego stanowią 20%-25% wszystkich nowotworów i są najczęstszymi guzami litymi. Wśród zmian rozwijających się wewnątrzczaszkowo najczęściej spotyka się: rdzeniaki, wyściółczaki i gwiaździaki włosowatokomórkowe.

  U młodych dorosłych zazwyczaj mamy do czynienia z: gwiaździakami rozlanymi lub skąpodrzewiakami. Natomiast u osób starszych dominują; glejaki wielopostaciowe i oponiaki.

  W każdej z grup wiekowych na pierwotne nowotwory mózgu częściej zapadają przedstawiciele płci męskiej.

  U dzieci guzy mózgu częściej lokalizują się w móżdżku oraz pniu mózgu (tzw. lokalizacja podnamiotowa), u dorosłych częściej występują nadnamiotowo, czyli w półkulach mózgowych, w okolicach przysadki, podwzgórza oraz szyszynki.Przyczyny:
  Dokładne przyczyny rozwoju nowotworów mózgu nie są poznane. Wśród czynników zwiększających ryzyko zachorowania należą predyspozycje genetyczne i związane z nimi zespoły chorobowe tj.; nerwiakowłókniakowatość typu 1 i 2, stwardnienie guzowate, zespół von Hippela-Lindaua, zespół Li-Fraumeni, zespół Cowdena, zespół Turcota, zespół MEN1.

  Objawy:
  Objawy mogą być bardzo zróżnicowane, gdyż zależą od lokalizacji guza oraz jego tempa wzrostu.

  Mogą pojawić się:
 • objawy wynikające ze wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego spowodowanego masą guza: bóle głowy, nudności, wymioty, tarcza zastoinowa na dnie oka, bradykardia, u dzieci zaś napięcie i tętnienie ciemienia, apatia oraz przymusowe przygięcie głowy i szyi do boku,
 • objawy ogniskowe powstające wskutek bezpośredniego oddziaływania guza na tkanki otaczające: padaczka, niedowłady, zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania, chwiejność emocjonalna, impulsywność, drażliwość, zaburzenia mowy a nawet całkowita jej utrata, zaburzenia widzenia , zaburzenia chodu oraz zaburzenia połykania.Rozpoznanie:
  W pierwszej kolejności wykonywane są badania obrazowe, głównie tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Celem określenia rodzaju guza konieczne jest badanie histopatologiczne, zazwyczaj wykonywane w czasie operacji, w przypadku guzów nieoperacyjnych za pomocą stereotaktycznej biopsji gruboigłowej.

  Postępowanie:
  Zasadniczą metodą postępowania w nowotworach mózgu jest leczenie chirurgiczne, niestety zazwyczaj niemożliwe w przypadku nowotworów zlokalizowanych w pniu mózgu. Dąży się do całkowitego usunięcia masy guza. Uzupełnienie leczenia operacyjnego stanowią radio- lub chemioterapia.