×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zatorowość płucna - objawy, leczenie i badania

O zatorowości płucnej mówimy wówczas, gdy dochodzi do pełnego lub częściowego zamknięcia tętnicy płucnej lub jej odgałęzień przez zator. Materiałem zatorowym może być zakrzep, powietrze, fragmenty tkanki tłuszczowej, płyn owodniowy lub komórki nowotworowe.

Epidemiologia: zatory płuc są przyczyną śmiertelności okołooperacyjnej wynoszącej około 0,25-0,5%. Pozostają one główna przyczyną powikłań i zgonów podczas hospitalizacji.

Przyczyny: czynnikami predysponującymi do wystąpienia zatorowości płucnej są duże zabiegi operacyjne, długotrwałe unieruchomienie, nowotwory złośliwe, urazy, otyłość, palenie tytoniu, żylaki kończyn dolnych czy posocznica.

Jeśli zator obejmuje znaczną część światła naczynia płucnego, to dochodzi do wzrostu oporu naczyń płucnych, co powoduje zwiększone obciążenie prawej komory tłoczącej krew do krążenia płucnego.

Objawy: chorzy najczęściej skarżą się na duszność, ból w klatce piersiowej i kaszel. Często występuje uczucie lęku i niepokoju. U części pacjentów mogą pojawiać się krwioplucie, napady potów, omdlenia, a nawet wstrząs. W badaniu przedmiotowym stwierdza się przyspieszony oddech i przyspieszoną akcję serca.Rozpoznanie: podstawą rozpoznania jest wywiad, obraz kliniczny, wykazanie przeciążenia prawej komory i zobrazowanie materiału zatorowego. Przeciążenie prawej komory widoczne jest w badaniu EKG lub echokardiograficznym (USG serca).

Badający przykłada głowicę ultrasonograficzną do skóry klatki piersiowej w odpowiednich miejscach wokół mostka w celu uwidocznienia wszystkich struktur serca i oceny ich czynności. Materiał zatorowy można wykazać także w badaniu tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Leczenie: w razie wystąpienia ostrego zatoru konieczna jest natychmiastowa pomoc. Pacjent musi być niezwłocznie przewieziony do szpitala w pozycji półsiedzącej. Jak najszybciej podaje się środki uspokajające, tlen oraz heparynę i leki trombolityczne (rozpuszczające zakrzep).

Leczenie inwazyjne proponowane jest w przypadku nieskuteczności leczenia trombolitycznego, obecności ruchomej skrzepliny w jamie serca, masywnej zatorowości potwierdzonej badaniami i polega na usunięciu skrzepliny.