Mięsień skośny wewnętrzny brzucha - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje
Znajdź lekarza Rehabilitacja medyczna
Chirurgia ogólna
Encyklopedia leków Rehabilitacja medyczna
Chirurgia ogólna

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha (łac. musculus obliquus internus abdominis) - jest szerokim, cienkim mięśniem.

Leży pod mięśniem skośnym zewnętrznym. Jego włókna biegną ku górze i do środka, krzyżując się pod kątem 90 stopni z włóknami mięśnia skośnego zewnętrznego. Przyczepia się do powięzi piersiowo-lędźwiowej, grzebienia talerza biodrowego miednicy oraz więzadła pachwinowego. Wraz z mięśniem skośnym wewnętrznym brzucha powoduje zginanie tułowia w jedną stronę z jednoczesnym obrotem tułowia w stronę przeciwną.