×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

ASO - odczyn antystreptolizynowy - objawy, leczenie i badania

Badanie stwierdzające w organizmie człowieka obecność przeciwciał przeciwko antygenowi powierzchniowemu bakterii - paciorkowca grupy A, czyli streptolizynie O.

Norma: od 1:20 do 1:150

Za podwyższone wartości ASO uznaje się wartości wynoszące co najmniej 250 jednostek u dorosłych lub co najmniej 333 jednostek u dzieci powyżej 5 lat. Miano ASO stanowi czuły marker prawidłowego i skutecznego leczenia zakażenia paciorkowcem.

Podwyższone miano ASO nie może być jedynym kryterium rozpoznania powikłań zakażenia paciorkowcem. Najważniejszym kryterium jest analiza objawów klinicznych oraz ocena zmian miana ASO w określonych odstępach czasu.
Miano surowicy wyrażone w jednostkach wyznacza dodatnia reakcja antygen - przeciwciało (reakcja serologiczna) uzyskana z najwyższym rozcieńczeniem surowicy.