Przywodzenie ramienia

Przywodzenie ramienia - jest możliwe dzięki pracy mięśnia piersiowego większego (musculus pectoralis major) i najszerszego grzbietu (musculus latissimus dorsi) wraz z mięśniem obłym większym (musculus teres major).