×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Krzepnięcie krwi - objawy, leczenie i badania

Krzepnięcie krwi - szereg reakcji enzymatycznych i zjawisk fizykochemicznych prowadzących do powstania skrzepu krwi i zatamowania krwawienia z przerwanych naczyń krwionośnych.Proces krzepnięcia krwi zostaje rozpoczęty przez płytki krwi tworzące czop trombocytarny w miejscu przerwania ciągłości naczynia. Jego formowania można podzielić na trzy etapy:

1.Adhezja – przyleganie płytek krwi do ściany naczynia w miejscu uszkodzenia śródbłonka, dzięki odkryciu włókien kolagenowych położonych w błonie podstawnej tętnicy lub żyły. W wyniku adhezji trombocyty wypełniają ubytki w błonie wewnętrznej naczynia oraz wstępnie je uszczelniają.

2.Sekrecja i uwalnianie – pod wpływem aktywacji spowodowanej uszkodzeniem naczynia krwionośnego płytki krwi wydzielają substancje wzmagające procesy adhezji i agregacji. Zaliczamy do nich ADP. serotoninę, wapń, tromboglobulinę oraz fibrynogen.

3.Agregacja – proces łączenia się płytek krwi zachodzący przy udziale fibrynogenu. Dodatkowo trombocyty uwalniają tzw. czynnik płytkowy 3, który aktywuje osoczowe czynniki krzepnięcia krwi. W efekcie wytwarzane są stałe połączenia pomiędzy płytkami – powstaje skrzep.

W procesie krzepnięcia krwi bierze także udział 13 czynników obecnych w osoczu. Wyróżniamy dwa mechanizmy rozpoczynające tworzenie skrzepu przy ich udziale:

1.Wewnątrzpochodny mechanizm krzepnięcia krwi rozpoczyna w wyniku aktywacji czynnika XII przez ujemnie naładowaną powierzchnię kolagenu odsłonionego w wyniku uszkodzenia ściany naczynia. Czynniki stanowiące kolejne ogniwa w reakcjach enzymatycznych tworzą kaskadę zmierzającą do wytworzenia skrzepu. Po aktywacji czynnika XII w kolejnych etapach zostają „uruchomione” czynniki: II, IX, X i XI, co doprowadza do powstania fibryny.

2.Zewnątrzpochodny mechanizm krzepnięcia krwi występuje w wyniku kontaktu wynaczynionej krwi z uszkodzonymi tkankami. Zawarta w nich tromboplastyna tkankowa aktywuje czynnik IX i X. Dodatkowo obecny w tkankach czynnik VII wzmaga proces krzepnięcia.

Począwszy od aktywacji czynnika X mechanizm krzepnięcia ma identyczny przebieg jako tzw. droga wspólna. Obejmuje przejście protrombiny w trombinę, powstanie rozpuszczalnego włóknika oraz jego przemianę w formę nierozpuszczalną przy udziale czynnika XII – utworzenie skrzepu i zatamowanie wypływu krwi z naczynia.