×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zastawki serca - objawy, leczenie i badania

Zastawki serca (valvae cordis) – błoniaste przegrody położone w sercu warunkujące jednokierunkowy przepływ krwi. Wyróżniamy dwa typy zastawek: żylne (przedsionkowo-komorowe) oraz tętnicze (aortalna i pnia płucnego).

Zastawki przedsionkowo-komorowe zbudowane są z zdwojenia wsierdzia wyścielającego jamy serca. Podzielone są na płatki (w lewym przedsionku dwa, w prawym trzy), które zwieszają się do komory.

Płatki umocowane są na pierścieniach włóknistych obejmujących obydwa ujścia przedsionkowo-komorowe. Dodatkowo do powierzchni komorowej każdego płatka przymocowane są struny ścięgniste, będące przedłużeniami mięśni brodawkowatych. Zapobiegają "wygięciu" płatków zastawek do światła przedsionka w trakcie skurczu komór. W komorze prawej znajdują się trzy mięśnie brodawkowate: przedni, tylny oraz przegrodowy. Natomiast komora lewa wyposażona jest w dwa mięśnie: przedni i tylny.

Każde ujście tętnicze serca zamknięte jest trzema płatkami półksiężycowatymi, które tworzą zastawki aorty i pnia płucnego. Każdy płatek zbudowany jest z włóknistego zrębu pokrytego od strony naczynia jego błoną wewnętrzną, natomiast od strony komory wsierdziem.

W trakcie rozkurczu komór płatki wypuklają się do światła komór – ich wolne brzegi stykają się ze sobą tworząc trójramienną gwiazdę. Co więcej środek każdego płatka wzmocniony jest małą grudką, która dodatkowo zapobiega przeciekowi krwi z tętnic do serca w trakcie rozkurczu jego komór.