Mięsień dwugłowy ramienia - objawy, leczenie i badania

Mięsień dwugłowy ramienia - jest to bardzo widoczny mięsień bowiem jest znacznie pogrubiony. Ma on wiele funkcji. Między innymi zginanie stawu ramiennego, unoszenie ramienia do przodu, zginanie przedramienia.

Mięsień dwugłowy ramienia (łac. musculus biceps brachii) - składa się z dwóch głów: długiej i krótkiej. Początkowy przyczep głowy długiej znajduje się na obrąbku stawowym i guzku nadpanewkowym łopatki natomiast głowy krótkiej rozpoczyna się na wyrostku kruczym łopatki. Ku dołowi obie głowy mięśnia dwugłowego ramienia łączą się we wspólny brzusiec przechodząc niżej w płaskie - rozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia (aponeurosis musculi bicipitis brachii) przyczepiając się do guzowatości kości promieniowej.

Miesień ten wykonuje wiele ruchów: zginanie stawu ramiennego, unoszenie ramienia do przodu, zginanie przedramienia. Wszystkie te ruchy mogą odbywać się równocześnie. Jest to związane z faktem, iż przyczepy początkowe i końcowe są od siebie możliwie najbardziej oddalone. Ma to również znaczenie podczas dźwigania ciężarów - w opuszczonej w dół ręce mięśnie kurcząc się nie wykonują ruchu ale za to nie pozwalają na oddalenie się powierzchni stawowych w stawie ramiennym i łokciowym - zapobiega to zwichnięciu obu stawów.