×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Receptory - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - receptory
Znajdź lekarza Neurochirurgia
Neurologia
Encyklopedia leków Neurochirurgia
Neurologia

Receptory – wyspecjalizowane struktury komórkowe odbierające informacje z otoczenia. Ich rolą jest odebranie i przekazanie do ośrodkowego układu nerwowego danych o środowisku zewnętrznym i wewnętrznym organizmu. Mają zdolność rozpoznawania specyficznego bodźca oraz wywoływania, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych struktur, określonej reakcji. W obrębie receptorów zachodzi przetwarzanie bodźców na impulsy nerwowe.

Ze względu na charakter działającego na dany receptor bodźca wyróżniamy: chemoreceptory, mechanoreceptory, termoreceptory, fotoreceptory.

Najpopularniejszy jest podział receptorów wprowadzony przez Sherringtona.

Wyróżnił on:

- eksteroreceptory – odbierające bodźce ze środowiska zewnętrznego,
- proprioreceptory – dostarczające informacji o pozycji ciała, kończyn, głowy i tułowia względem siebie,- interoreceptory – odbierające bodźce z trzewi i ścian naczyń krwionośnych,
- telereceptory – odbierające bodźce działające na organizm z pewnej odległości,
- nocyreceptory – receptory pobudzane przez bodźce uszkadzające tkanki (bodźce bólowe).

Pojęciem receptora komórkowego określa się struktury występujące w komórkach (najczęściej w błonie komórkowej), posiadające zdolność rozpoznawania cząsteczek (ligandów), wybiórczego ich wiązania i pośredniczenia w wywoływaniu odpowiednich reakcji wewnątrzkomórkowych.