×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Mięśnie przedramienia - objawy, leczenie i badania

Mięśnie przedramienia - zaczynają się na końcu dalszym kości ramiennej i na kościach przedramienia, kończą się aż na kościach ręki po stronie dłoniowej i grzbietowej ręki. Mięśnie te umożliwiają zginanie i prostowanie rąk oraz palców rąk, a także nawracanie i odwracanie przedramienia i ręki.

W zależności od ułożenia względem kończyny mięśnie przedramienia podzielono na trzy grupy: przednią, tylną i boczną.

a) do grupy przedniej zaliczamy: zginacz łokciowy (musculus flexor carpi ulnaris) i promieniowy nadgarstka (musculus flexor carpi radialis) , nawrotny obły (musculus pronator teres) i czworoboczny (musculus pronator quadratus), dłoniowy długi (musculus palmaris longus), zginacz powierzchowny i głęboki palców (musculus flexor digitorum superficialis et profundus) oraz mięsień zginacz długi kciuka musculus flexor pollicis longus);

b) grupa tylna to następujące mięśnie: prostownik długi i krótki kciuka (musculus extensor pollicis longus et brevis), odwodziciel długi kciuka (musculus abductor pollicis longus), prostownik palców (musculus extensor digitorum), prostownik wskaziciela (musculus extensor indicis), prostownik palca małego (musculus extensor digiti minimi), prostownik łokciowy nadgarstka (musculus extensor carpi ulnaris);

c) grupę boczną tworzą mięśnie: ramienno-promieniowy (musculus brachioradialis), prostownik promieniowy długi i prostownik promieniowy krótki nadgarstka (musculus extensor carpi radialis longus etbrevis) oraz odwracacz (musculus supinator).