Mięsień najszerszy grzbietu - objawy, leczenie i badania

Mięsień najszerszy grzbietu - współdziała z innymi mięśniami przy ruchach ramienia; przywodzi do tyłu ramię.

Mięsień najszerszy grzbietu (łac. musculus latissimus dorsi) - początkowymi punktami przyczepu tego mięśnia są: wyrostki kolczyste sześciu ostatnich kręgów piersiowych, wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych, grzebień krzyżowy pośrodkowy, warga zewnętrzna grzebienia biodrowego (w tylnej części), powierzchnia zewnętrzna ostatnich 3-ch żeber oraz kąt dolny łopatki. Jego przeciwny koniec jest przyczepiony do guzka mniejszego kości ramiennej.

Jego funkcja polega na przywodzeniu ramienia do tyłu, rotacji do wewnątrz oraz opuszczaniu podniesionego ramienia. Przy ustalonych ramionach mięsień najszerszy grzbietu unosi do góry dolne żebra, pełniąc tym samym funkcję mięśnia wydechowego i z tego powodu przez niektórych lekarzy nazywany jest mięśniem kaszlu.