Mięśnie obręczy kończyny górnej - objawy, leczenie i badania

Mięśnie obręczy kończyny górnej - łączą łopatkę i obojczyk z kością ramienną. Zaliczamy tu mięśnie nadgrzebieniowy (musculus supraspinatus), podgrzebieniowy (musculus infraspinatus), obły większy (musculus teres major), obły mniejszy (musculus teres minor), podłopatkowy (musculus subscapularis) i naramienny (musculus deltoideus). Podczas ruchu w stawie ramiennym współdziałają wszystkie mięśnie tej grupy.