Mięsień dźwigacz łopatki - objawy, leczenie i badania

Mięsień dźwigacz łopatki (łac. musculus levator scapulae) - podciąga łopatkę ku górze i przyśrodkowo. Jego przyczep początkowy to wyrostki poprzeczne kręgów C1-C4 natomiast swój przyczep końcowy posiada na górnym odcinku brzegu przyśrodkowego łopatki.