×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Więzadła - objawy, leczenie i badania

Więzadła (łac. ligamenta) - są to pasma tkanki łącznej włóknistej zwartej, które:
1. wzmacniają połączenia stawowe; w grupie tej można wyróżnić więzadła zewnątrz stawowe (zewnątrztorebkowe), niekiedy wyraźnie oddzielające się, a niekiedy trudne do oddzielenia od torebki stawowej oraz więzadła wewnątrzstawowe (wewnątrztorebkowe), przebiegające w jamie stawu, np. więzadła krzyżowe w jamie stawu kolanowego; mogą one wpływać na kierunek ruchu w stawie, ograniczać zbyt znaczne wychylenia oraz przeciwdziałać nadmiernemu oddalaniu się od siebie części kości tworzących staw;

2. ograniczają przestrzenie lub otwory.
Liczba więzadeł jest dosyć duża, niektóre są bardzo mocne, jak np. więzadło biodrowo-udowe. Niekiedy występują więzadła z przewagą włókien elastycznych, jak np. więzadła żółte pomiędzy łukami kręgów.