Mięsień zębaty przedni

Mięsień zębaty przedni (musculus serratus anterior) - mięsień ten rozpoczyna się dziesięcioma przyczepami na zewnętrznej powierzchni żeber I - IX i kończy na brzegu przyśrodkowym łopatki.

Bierze on udział w pociąganiu stawu ramiennego do przodu i do dołu, odwodzi kończynę górną ponad poziom oraz przyciska łopatkę do klatki piersiowej.