×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Kości - objawy, leczenie i badania

Kości – twory różnej wielkości i kształtu, zbudowane z tkanki kostnej. Od zewnątrz z wyjątkiem powierzchni stawowych, otoczone są okostną, której budowa i czynność są takie same jak ochrzęstnej. Są biernymi narządami ruchu, stanowią również rusztowanie podtrzymujące i osłaniające inne narządy, a niektóre z nich pełnią także rolę krwiotwórczą i amortyzującą.W zależności od układu blaszek kostnych można wyróżnić:
- kości zbite
- kości gąbczaste

Pod względem chemicznym kość składa się:
- w 15-20% ze związków organicznych (osseomukoidu i osteoalbuminoidu),
- w 60-76% ze związków nieorganicznych (mieszanina soli wapniowych),
- w 9% z wody.

Ze względu na kształt kości możemy podzielić na:
- kości długie, w których jeden wymiar (długość) jest znacznie większy niż dwa pozostałe (szerokość i grubość); służą głównie jako dźwignie dla mięśni;
- kości płaskie, w których dwa wymiary (długość i szerokość) przewyższają trzeci (grubość), służą głównie jako osłona. Ze względu na zawartość szpiku kostnego czerwonego pełnią również funkcję krwiotwórczą;
- kości krótkie, w których wszystkie trzy wymiary są mniej więcej jednakowe, tworzą sprężyste człony i sklepienia, np. kości nadgarstka i stępu; występują tam, gdzie mocna budowa łączy się ze znaczną ruchomością;
- kości różnokształtne, nie mieszczące się w żadnej z poprzednich grup, np. kość podniebienna;
- kości pneumatyczne, zawierające przestrzenie wysłane błoną śluzową i wypełnione powietrzem; występują w obrębie czaszki, np. kość czołowa, kość klinowa, i mają na celu głównie zmniejszenie ich masy.

Ze względu na budowę i czynność kości dzielą się na:
1. kości rurowate, powstające przez kostnienie chrzęstne, o kształcie rur zbudowanych z istoty zbitej i gąbczastej, długich lub krótkich, wypełnionych szpikiem kostnym; pełnią funkcję podporową, krwiotwórczą i obronną, działają jak dźwignie.
2. kości gąbczaste, powstające przez kostnienie chrzęstne, są zbudowane z istoty gąbczastej pokrytej istotą zbitą, dzielą się na długie (np. żebra, mostek) i krótkie (np. kręgi) oraz trzeszczki; pełnią funkcję krwiotwórczą; stanowią miejsce początku i przyczepu dla mięśni.
3. kości płaskie, powstające przez kostnienie chrzęstne lub łącznotkankowe, są zbudowane z istoty gąbczastej lub zbitej; pełnią funkcję osłaniającą i krwiotwórczą.

Kość ma zdolność regeneracji, co pozwala na zrastanie się odłamów przy złamaniach, daje się również przeszczepiać, co szeroko jest wykorzystywane w chirurgii.