×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Erytropoeza - objawy, leczenie i badania

Erytropoeza – jest to proces namnażania i różnicowania erytrocytów z komórek macierzystych w szpiku kostnym kości płaskich, a także w nasadach kości długich. Cały proces trwa około 1 tygodnia.

Dojrzały erytrocyt wywodzi się z komórki macierzystej pnia, która różnicuje się w proerytroblast, który jest pierwszą rozróżnialną morfologicznie komórką omawianego szeregu. Ten z kolei dojrzewa poprzez stadia erytroblastów, początkowo zasadochłonnego, później wielobarwliwego (polichromatofilnego), a w końcu kwasochłonnego.Erytroblast kwasochłonny usuwa jądro i przekształca się w retikulocyt. Wraz ze osiąganiem kolejnych stadiów rozwoju w retikulocytach zmniejsza się ilość rybosomów, a zwiększa hemoglobiny. W efekcie cytoplazma komórki zmienia charakter z silnie zasadochłonnego na kwasochłonny.

Proces erytropoezy jest regulowany przez erytropoetynę i interleukinę 3. Dodatkowo wpływ na tworzenie krwinek czerwonych mają: żelazo, kwas foliowy, hormon wzrostu, witamina B12 i kortyzol.